Forældreråd

Forældrerådet i Mundi er vigtige samarbejdspartnere

I Mundi vil vi gerne have mange medlemmer i forældrerådet, da der altid er nogle der må melde fra til møderne. Det giver altid mulighed for konstruktive møder og stærkt samarbejde. Vi stiler efter af være 12 medlemmer.

Forældrerådets medlemmer bruges som sparringspartnere og er en uvurderlig hjælp til at se på vores hverdag og hvordan den virker. Derudover bidrager de ind imellem med praktisk hjælp, gode ideer m.m.

Øvrige forældre er velkommen til at kontakte forældrerådets medlemmer hvis de har brug for en forældre til forældre snak. Forældrerådet vil derudover gerne støtte op om legeaftaler og arrangementer uden for Mundis åbningstid, fx et opslag om at mødes på en legeplads søndag formiddag. Alle forældre er velkommen til at bidrage til fællesskabet uden for åbningstiden. 

Møderne afholdes med den pædagogiske leder, som også er referent, derudover kan der efter behov, inviteres medarbejdere med. 

Formanden for forældrerådet sidder i forældrebestyrelsen. 

Inden man som ny forældre vælger en plads i Mundi er man velkommen til at kontakte et medlem i forældrerådet. Den pædagogiske leder kan anvise kontakten.