Forældresamarbejde

Vi prioriterer dialogen med jer højt.

Samarbejdet omkring et godt lærerigt børneliv, indebærer i høj grad et tillidsfuldt forældresamarbejde.

I er eksperter på jeres eget barn, vi er eksperter på at udvikle læring og trivsel for de mange børn.

Vi er interesseret i at høre, hvad I mener det gode børneliv er, derfor vil vi invitere jer ind som samarbejdspartnere, for vi tror på, at vi alle bliver bedre når vi deler synspunkter, ideer og tanker.

Dialog imødekommer misforståelser.